21.06.2022 16:00

Sala Widowiskowa ACK Chatka Żaka, wstęp wolny

Teatr Imperialny
Reżyseria: Ekaterina Sharapova

Czas trwania: 45 minut

Spektakl podejmuje próbę uchwycenia aktualnych mechanizmów interakcji z obcymi. W naszym spektaklu będzie to przykład Ukrainki w Polsce. Scenariusz opracowany na podstawie badań socjologicznych pokazuje prawdziwe spojrzenie Polaków na Ukraińców oraz pozwala, niczym w zwierciadle, oczami przybysza zobaczyć obraz współczesnego Polaka. Rozpatrywane są nie tylko wzajemne stereotypy, uprzedzenia i bariery, lecz także rozmaite drogi do dialogu i zrozumienia. Ponieważ spektakl oparty jest na faktach, przewidujemy w ramach występu, oprócz pokazania historii, zachęcić publiczność do dyskusji.

Na przykładzie historii młodej Ukrainki, która przyjechała do polskiego miasta po raz pierwszy, żeby studiować, chcemy pokazać, jak ona postrzega ten polski świat – jak patrzy na Polskę, na Polaków, na różne grupy społeczne, czemu się dziwi i co podziwia, co jej się podoba w tym kraju, a co kompletnie nie rozumie. W taki sposób popatrzymy na Polskę oczami cudzoziemca, oczami Ukraińca. W kompletnie nowym i nieznanym miejscu bohaterka próbuje nawiązać kontakt z mieszkańcami miasta. W swojej podróży — z jednej strony — bohaterka nie traci kontaktu z rodziną i innymi Ukraińcami, z drugiej zaś nawiązuje nowe kontakty i szuka oparcia wśród otaczających ją Polaków. Przez linię podróży cały czas przeplatają się urywki i wypowiedzi prawdziwych ludzi, którzy ze sceny mówią o najważniejszym dla nich — miłości, obcości, poszukiwaniu własnego miejsca pod polskim słońcem. W dyskusji o poszukiwaniu domu biorą udział też aktorzy, których również dotyczy ten temat. Każdy z nas był cudzym, poszukiwał szczęścia gdzieś indziej, pozostaje jednak pytanie czy je odnalazł? Dowiemy się z monologów.

Jest to unikalny na skalę kraju projekt badawczo-arystyczny (performas), w którym łączy się metody badawcze z działaniami artystycznymi. Scenariusz powstał w oparciu o wywiady ze studentami polskimi i ukraińskimi na temat relacji polsko-ukraińskich, współzamieszkiwania w Lubinie, studiowania, postaw i etnostereotypów. Na podstawie wywiadów i innych tekstów kultury (blogi, filmy, komentarze w Internecie) został przygotowany scenariusz spektaklu o sytuacji studentów ukraińskich w Polsce. Ważną częścią spektaklu jest debata na temat przełamywania barier kulturowych, a także strategii budowania dialogu wielokulturowego, w dialogu będzie również poruszony temat domu, jego poszukiwania. Ważnym pytaniem będzie, czym jest dom dla każdego z nas?

Współorganizatorem wydarzenia jest ACKiM UMCS „Chatka Żaka”.

Teatr Imperialny jest teatrem studenckim działającym w ACKiM UMCS „Chatka Żaka”.