23.06.2022 godzina 21:00 Wirydarz Centrum Kultury, wstęp wolny

Wykonanie: Igor Shugaleev
Kurator: Sergey Shabohin,
Video: Aleksandra Kononchenko
Producent: Marina Dashuk (Białoruś/Polska)

Pomysł na performance zrodził się ze stanu protestu przeciwko przemocy,
przeciwstawiania się długotrwałemu stresowi i strachowi oraz próby przezwyciężenia poczucia winy, w którym świadomie lub nie, żyją dziś Białorusini. Jest to rodzaj zaproszenia do wyobrażenia sobie bycia zatrzymanym w Białorusi, do fizycznego przejścia przez bezprawie, nielegalność i oburzenie, przez które przeszły dziesiątki tysięcy osób cywilnych – to przemoc, która trwa do dziś.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pracownia Otwarta.