22.06.2022 godzina 12:00

Księgarnia Dosłowna, Centrum Kultury, wstęp wolny

Wykład poświęcony jest „nowej kobiecej fali” w teatrze białoruskim. Z jakimi problemami borykały się młode reżyserki podczas studiów? Jakich wyborów dramaturgicznych dokonały przygotowując swoje inscenizacje? Jakie spektakle stworzyły w teatrach niezależnych i państwowych? Dlaczego nowe reżyserskie pokolenie w Białorusi reprezentują przede wszystkim kobiety? Czy w tym zawodzie płeć jest ważna i dlaczego? Te i inne zagadnienia zostaną omówione w drugim wykładzie cyklu.