25.06.2022 godzina 12:00

Księgarnia Dosłowna, Centrum Kultury, wstęp wolny

Jakie współczesne białoruskie przedstawienia można uznać za arcydzieła? Według jakich kryteriów artystycznych i kulturowych dzieło może zostać uznane za arcydzieło? To jest temat piątego wykładu.
Język: BY, RU, PL