23.06.2022 godzina 17:00 Sala Czarna Centrum Kultury, bilety 35/25 zł.

Tekst według „Emigrantów” Sławomira Mrożka
Reżyseria: Dmitrij Ciszko
muzyka: Dymitr Harelau
Obsada: Eugenia Adamienka, Dmitrij Ciszko, Zmicer Waynowski, Dymitr
Harelau
Tekst: Sławomir Mrożek, Uładzimier Arłou, Zmicer Waynowski, Andruś Horwat
Przekład: Michaś Dubianiecki, Irina Lappo, Jan Maksymiuk, Natalla Rusiecka,
Eugenia Adamienka
Premiera: 9 września 2021, Centrum Kultury, Lublin

Spektakl realizowany w ramach rezydencji artystycznej finansowanej z programu
Przestrzenie Sztuki realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.
Spektakl „Wygnańcy” inspirowany dramatem Sławomira Mrożka „Emigranci” został stworzony przez grupę białoruskich twórców, którzy dokonując dekonstrukcji klasycznego tekstu zastanawiają się nad perspektywą otwierającą się w stanie bycia „pomiędzy”. Sztukę Mrożka rozsadzają od wewnątrz prawdziwe historie Białorusinów, którzy przeszli drogę od euforii protestów do masowego exodus z własnego kraju i doszli do wniosku, że emigracja jest więzieniem, tylko na wolności.


Między emigrantem a uchodźcą przycupnął wygnaniec.
Między krajem ojczystym, gdzie czeka na niego więzienie, a krajem docelowym,
gdzie nikt na niego nie czeka, przycupnął wygnaniec.
Między utraconą przeszłością a niedostępną przyszłością przycupnął wygnaniec.
Czasoprzestrzeń się zapętliła i zamarła, a biedny wygnaniec został obdarzony
największym bogactwem świata: zdobył czas i dystans niezbędny do refleksji, ostrość i świeżość spojrzenia. Jak wykorzysta ten dar? Co powie o sobie, o zniewolonym nieszczęsnym kraju, z którego został wyrzucony, o szczęśliwym dostatnim kraju nieśpiesznej konsumpcji, do którego został wrzucony?