25.06.2022 19:00

Sala Widowiskowa ACK Chatka Żaka, bilety 35/25 złKUP BILET

Reżyseria: Paweł Passini
Wykonawcy: Zmicer Waynowski, Paweł Passini, Daniel Słomiński, Wojciech
Kaproń, Irina Lappo, Aleksandra Konarska
Język: BY, PL

Doświadczenia uczestnika białoruskich protestów w procesie teatralnej art terapii
zaczęły rezonować z drugą częścią Dziadów Mickiewicza. Punktem wyjścia są
zdjęcia wykonane przez Zmicera Waynowskiego, który jako bezpośredni uczestnik
protestów potrafił uchwycić i utrwalić na błonach filmowych wszystkie główne wątki tej złożonej i dramatycznej historii. W listopadzie 2020 roku Zmicera Waynowskiego zatrzymano podczas tradycyjnej cotygodniowej akcji protestu pod tytułem „Marsz emerytów”. Został skazany na 13 dni aresztu na podstawie cieszącego się złą sławą artykułu administracyjnego 23.34. To była jego ostatnia praca w terenie. Po odbyciu kary autor został poddany dalszym naciskom i szykanom oraz zmuszony do opuszczenia kraju. Obecnie mieszka w Lublinie.

Współorganizatorem wydarzenia jest ACKiM UMCS „Chatka Żaka”.