23.06.2022 godzina 21:00 Park Akademicki (język: PL) wstęp wolny

Teatr Imperialny
Reżyseria: Ekaterina Sharapova

Widowisko ma strukturę obrzędu przepędzania rusałki wzbogaconego o utwory tzw.„rusałczane” Adama Mickiewicza. Artystyczna rekonstrukcja słowiańskiego obrzędu jest odpowiedzią na panującą w Polsce modę na mitologię słowiańską. Wyrasta też z ducha polskiego romantyzmu. Spektakl stworzony w dwusetną rocznicę wydania „Ballad i romansów” łączy różne formy artystyczne: śpiew biały w różnych językach słowiańskich, taniec współczesny, taniec i pieśń ludową, muzykę instrumentalną na żywo. Publiczność jest aktywnym uczestnikiem: razem z aktorami plecie wianki, ubiera rusałkę i składa jej ofiary.

Współorganizatorem wydarzenia jest ACKiM UMCS „Chatka Żaka”.

Teatr Imperialny jest teatrem studenckim działającym w ACKiM UMCS „Chatka Żaka”.